5:36 chiều - Thứ Tư 1 Tháng Tư 2015

Ủy ban Giáo dục Công giáo: Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013

Thư của Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu
Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN
gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo
dịp đầu năm học 2012–2013.

 

 

—————————————————————————————————————————————-


Chuyên mục: Features, Giáo dục Kitô giáo