Tam nhật thánh

 TAM NHẬT THÁNH

Thứ Năm cảm xúc vui buồn
Vui vì Di Sản Thần Lương nhiệm mầu
Là Mình Máu của Thầy yêu
Nuôi con lữ thứ sớm chiều trần gian
Buồn vì sắp phải ly tan
Thầy nâng Chén Đắng uống phần tội con

Thứ Sáu tím rịm u buồn
Đường Can-vê chẳng thấy còn trò đâu
Chỉ còn mấy phụ nữ theo
Đào tơ liễu yếu mà sao can trường
Đàn ông mạnh miệng oai hùng
Giây phút cuối cùng chẳng thấy còn ai!
Tiếng kêu “khát” vọng đầy ngày
Không ai đáp lại lời Thầy, hỡi ơi!

Thứ Bảy là khoảng chơi vơi
Thầy không còn nữa, khốn đời con đây!
Con cô đơn thấy nhớ Thầy
Giờ con mới thấm phút giây một mình
Bên Thầy, con quá vô tình
Mất Thầy, con mới biết mình lầm sai

Chúa Nhật bừng sáng đầu ngày
Tin Mừng ai báo rằng Thầy phục sinh
Rồi con bất chợt giật mình
Nhớ lời Thầy nói rành rành trước đây
Vui mừng con nhảy như nai
Vì mong sống lại như Thầy, Thầy ơi!

Tuần Thánh – 2016
TRẦM THIÊN THU

Share This Post