Ca dao thương xót

CA DAO THƯƠNG XÓT

Bác Ái

Trao nhau những Giọt-Yêu-Thương
Đó là Bác Ái theo Đường-Giêsu
Cảm thông, chia sẻ, giải hòa
Công bình, chính trực, nhân từ, hy sinh
Dấn thân, hòa nhã, chân thành
Thứ tha là dấu chỉ tình xót thương (1)
Xin cho Ý Chúa vuông tròn
Ý riêng từ bỏ để tôn Ý Trời (2)
Làm vì Đức Ái mà thôi
Đó là sống trọn từng lời Luật Yêu (3)
Xót thương là khúc ca dao
Thầy Giêsu đích thân trao mọi người (4)
Yêu người là sống yêu đời
Cũng là yêu Chúa, uống Lời được trao!

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Đại lễ LCTX, 3-4-2016

(1) Câu nói của Thánh tiến sĩ Thomas Aquinas (1225-1274): “Tha thứ cho người khác là thương xót họ, đó là việc to lớn hơn việc tạo dựng thế giới” (Tổng luận Thần học, I-II.113.9).
(2) Xin cho ý Chúa được thể hiện! (Cv 21:14).
(3) Hãy làm mọi sự vì đức ái! (1 Cr 16:14) – Yêu thương là chu toàn Lề Luật (Rm 13:10).
(4) Ga 13:34-35, 15:12-17.

Share This Post