Bản kiến nghị của linh mục và giáo dân thuộc giáo hạt Kỳ Anh về thảm họa môi trường biển miền Trung

1462462335.nv01
1462462406.nv02

Share This Post