Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam

Giải minh Truyện Họ Hồng Bàng trong Lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh (1492) Bản văn Cháu ba đời Viêm-Đế họ Thần-Nông tên là Đế-Minh, sinh ra Đế-Nghi, rồi đi nam-tuần đến Ngũ-Lĩnh, gặp được nàng con gái Vụ-Tiên đem lòng yêu-mến mới cưới đem về, sinh ra Lộc-Tục, dung-mạo đoan-chính, thông-minh túc-thành; Đế-Minh…

Ánh sáng Mùa Vọng: Thiên Chúa không vui thích trong những ồn ào của cuộc sống bạn

Trong Mùa Vọng, hãy dành thời gian mỗi ngày để giảm bớt những điều ồn ào; dành “thời gian nghỉ ngơi” tâm linh tránh xa khỏi những xáo trộn xung quanh, từ đó chúng ta có thể học cách trở nên giống trẻ nhỏ hơn, và sẵn sàng nhìn mọi thứ như nó được biểu…

Họ là đôi vợ chồng hôn nhân khác đạo. Không biết giáo hội rộng ban ơn được phép chuẩn từ bao giờ, nhưng chắc là lâu rồi, ít nhất cũng từ thuở vua Bảo Đại với người đẹp Gò Công Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương hoàng hậu…       Ngày ấy, ở các giáo…

Chờ đợi nhưng phải tỉnh thức – Chủ nhật I MV B

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên Viên Phủ Trung, tu hành đắc đạo, nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 5 tấc, có một cái nắp đậy mở được. Khách  đến  chơi trông thấy cười và nói rằng:…

Chiều kích văn hoá siêu lịch sử của tác phẩm Lĩnh Nam Chích Quái

Tựa liệt-truyện Lĩnh-Nam Chích-Quái [1] Quế-Dương tuy ở Lĩnh-ngoại, nhưng núi-sông kỳ, đất-đai linh, những người hào-kiệt thường thường vẫn có. Từ đời Xuân-Thu, Chiến-quốc đến nay, nước dựng chưa lâu lắm, tục nước Nam đang còn giản-lược, chưa có sử-sách để chép việc thực cho nên việc cũ bị di-vong rất nhiều, may chỉ…