Các linh mục, tu sỹ và hơn 30 ngàn giáo dân thuộc giáo hạt Hướng Phuơng kiến nghị về giải quyết thảm họa môi trường biển tại Quảng Trạch – Quảng Bình

HP1HP2

AvatarChữ ký của tất cả linh mục, tu sỹ, chủng sinh và giáo dân các giáo xứ thuộc giáo hạt Hướng Phuơng

Giáo hạt Hướng Phương

Share This Post