Category: Giáo huấn xã hội Công giáo

Quyền sở hữu

Tác giả: Linh mục Baudoin Roger, Học viện các tu sĩ Bernardins Mai Khôi phỏng dịch từ doctrine-sociale-catholique.fr Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội…