Category: Đức tin & Đời sống

Dấu chân

DẤU CHÂN Có một người ngủ mơ thấy mình đi trên đường đời, khi vui mừng thì thấy hai dấu chân, nhưng khi sầu…