Category: Đức tin & Đời sống

Giáo đường

Văn hào Aleksandr Solzenicyn đã ca tụng những ngôi giáo đường như sau: “Thư thái trên sườn đồi, ngạo nghễ trên những ngọn núi…