Category: Công lý và Hòa bình

Nhân quyền

PHI LỘ – Ngày 10-12 hằng năm là Ngày Nhân Quyền. Nhân quyền là gì? Nhân quyền là “quyền của con người”, quyền cơ…