Category: Kỹ năng sống thời @

Lãnh đạo

Chúa Giêsu: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng UY mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy QUYỀN mà…
Cái lưỡi

CÁI LƯỠI   “Lạy Chúa, xin canh giữ MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con” (Tv 141:3).   Có hai người hàng xóm, họ…
Cách cư xử

Trước tiên, có lẽ chúng ta phải tự xác định điều này: Không than phiền về cách đối xử của người khác dành cho…