Category: Mục vụ chuyên đề

Cách cư xử

Trước tiên, có lẽ chúng ta phải tự xác định điều này: Không than phiền về cách đối xử của người khác dành cho…