Category: Mục vụ chuyên đề

Mượn !

Một buổi sáng trên xa lộ, một thanh niên gò lưng đạp xe lên dốc cầu Saigon. Hai gã trai khác trên chiếc xe…