Category: Tâm linh – Tôn giáo

Về trời

VỀ TRỜI Về trời không chỉ là lên trời, mà chính xác là lên Thiên Đàng. Động từ “về” nói tới động thái “trở…