Category: Tâm linh – Tôn giáo

Phù vân

Phù vân ở đây không phải là đỉnh Phù Vân hoặc núi Yên Tử (cao 1068 m so với mặt nước biển, thuộc dãy…