Category: Tâm linh – Tôn giáo

Đoạn cuối

Càng về cuối Năm Phụng Vụ, Lời Chúa càng xoáy sâu vào chủ đề Tận Thế, hướng tới Ngày Cánh Chung, ngày Chúa Giêsu…