Category: Tâm linh – Tôn giáo

Đấng Emmanuel

ĐẤNG EMMANUEL (Chúa nhật IV mùa Vọng, năm A) Emmanuel [ עִמָּנוּאֵל ] – theo tiếng Hebrew nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng…