Category: Suy tư – Chia sẻ

Tôi khát

Nhìn bức ảnh một em bé Phi châu tiều tụy ngoài sức tưởng tượng như hình bên, có lẽ bạn không dám và không…