Category: Suy tư – Chia sẻ

Thánh thần

Khổng Nhuận Trước công đồng Vaticanô II, Thánh Thần là một ngôi vị bị lãng quên trong một góc trời xa lạ đầy huyền…