Category: Suy tư – Chia sẻ

Một thời

MỘT THỜI Theo diễn tiến bình thường, cuộc đời phàm nhân theo quy trình tự nhiên: Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Đó…