Category: Features

Về Xuy Xá

Chủ nhật thứ I Mùa Vọng, Tông đoàn Gioan Phaolô II chọn nhà thờ Xuy Xá thuộc huyện Mỹ Đức, cách Hà Nội chừng…