Category: Features

Cái lưỡi

CÁI LƯỠI   “Lạy Chúa, xin canh giữ MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con” (Tv 141:3).   Có hai người hàng xóm, họ…
Gió

GIÓ Truyện ngắn của Ngũlãonhân Ông chánh Tân lấy giẻ lau qua bình xăng cái máy đuôi tôm, chuẩn bị giật máy thì chiếc…