Category: Văn hóa & Niềm tin

Từ cấm, kỵ

Tổng Thống Pháp, Sarkosy, lỡ ”buông câu” xúc phạm ông nọ ở Hội Chợ Nông Nghiệp như sau: ”Casse-toi, pauv’ con!” (Cút đi, thứ…
Đạo hiếu

Tháng Mười Một được Giáo hội Công giáo dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, đồng thời nhắc nhở mọi người nhớ…