Category: Văn hóa & Niềm tin

Cây nêu

Cây nêu là một nét văn hóa dân tộc, và là một trong các tục lệ cổ truyền của nhiều dân tộc tại Việt…
Noel về

“No-el về, No-el về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No-el về, No-el về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.…
Sống trung thực

Người ta thường nói “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại lên lương”. Vì thế, “lương tâm không bằng…