Category: Văn học – Nghệ thuật

Chuỗi Thánh Kinh

CHUỖI THÁNH KINH Tháng Mười niệm Khúc Mai Côi Từng kinh, từng hạt, từng lời Thánh Kinh Hoa hồng từng đóa tươi xinh Thương, Vui, Mừng,…