Category: Văn học – Nghệ thuật

Kinh muộn

Lâu rồi, nhưng chưa lâu lắm. Lâu vì đã gần sáu mươi năm. Chưa lâu lắm vì mới hơn năm mươi năm chứ mấy.…