Category: Văn học – Nghệ thuật

Kinh muộn

Lâu rồi, nhưng chưa lâu lắm. Lâu vì đã gần sáu mươi năm. Chưa lâu lắm vì mới hơn năm mươi năm chứ mấy.…
Ăn bớt

ĂN BỚT Thuật ghép chữ trong tiếng Việt thật là tuyệt vời, để có được một ý nghĩa đầy đủ và cụ thể. Chẳng…