Category: Văn học – Nghệ thuật

Gió

GIÓ Truyện ngắn của Ngũlãonhân Ông chánh Tân lấy giẻ lau qua bình xăng cái máy đuôi tôm, chuẩn bị giật máy thì chiếc…