Category: Văn học – Nghệ thuật

Quên

QUÊN Truyện ngắn của Lãongu. Chiều hôm ấy, mấy năm rồi, tôi tỉ mỉ cắt xước mang rô cho mẹ. Cả tiếng đồng hồ…