Category: Văn học – Nghệ thuật

Ánh mắt

ÁNH MẮT Chúa quay lại nhìn Ánh mắt ấy từ bi và nhân hậu Đã khiến Phêrô biến đổi từ hèn yếu Trở thành…
Xuân tím

XUÂN TÍM Mùa Xuân sao lại tím màu Không thắm như Đào, vàng rực như Mai? Mùa Xuân về giữa mùa Chay Xác vui…
Thời gian…

Người Latin có câu: “Tempus fugit”. Câu đó tương đương cách nói của người Việt: “Thời giờ thấm thoắt thoi đưa”. Câu đó xuất…