Category: Văn học – Nghệ thuật

Ánh mắt

ÁNH MẮT Chúa quay lại nhìn Ánh mắt ấy từ bi và nhân hậu Đã khiến Phêrô biến đổi từ hèn yếu Trở thành…