Category: Phiếm luận – Phiếm đàm

Cha tôi

CHA TÔI Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng…