Category: Phiếm luận – Phiếm đàm

MÈO Chuyện phiếm của Gã Siêu  Mão, miêu hay mèo đó là một loại thú nhỏ thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng,…