Category: Phiếm luận – Phiếm đàm

MÈO Chuyện phiếm Gã Siêu Có một câu truyện vui nước ngoài với tựa đề “Nghỉ học vì con mèo tham ăn”, nội dung…

MÈO Chuyện phiếm của Gã Siêu  Mão, miêu hay mèo đó là một loại thú nhỏ thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng,…