Category: Tác giả – Tác phẩm

Chuỗi Thánh Kinh

CHUỖI THÁNH KINH Tháng Mười niệm Khúc Mai Côi Từng kinh, từng hạt, từng lời Thánh Kinh Hoa hồng từng đóa tươi xinh Thương, Vui, Mừng,…
Mưa

Cuối năm mà nói chuyện Mưa thì thật là quá lỗi thời. Nhưng có thể chính cái “lỗi thời” đó lại có thể khiến…