Category: Truyện, ký…

Gió

GIÓ Truyện ngắn của Ngũlãonhân Ông chánh Tân lấy giẻ lau qua bình xăng cái máy đuôi tôm, chuẩn bị giật máy thì chiếc…
Quên

QUÊN Truyện ngắn của Lãongu. Chiều hôm ấy, mấy năm rồi, tôi tỉ mỉ cắt xước mang rô cho mẹ. Cả tiếng đồng hồ…