Category: Truyện, ký…

Chờ sáng

CHỜ SÁNG Truyện ngắn của lãongu Được tin ông cố bị đau ruột dư, phải nhập viện mổ khẩn cấp, cha phó phải về…
Buông !

BUÔNG ! Truyện ngắn của lãongu Người Nam bộ chúng tôi ít khi kêu tên khai sinh của nhau. Không biết từ bao giờ,…