Category: Truyện, ký…

Ngày xưa

Ngày xưa, thời còn học tiểu học (nay gọi là cấp I), một thời thơ ngây và hồn nhiên thật đáng yêu. Suốt 5…
Giáng Sinh

Lời giới thiệu Cả ba truyện ngắn, Giáng Sinh của Vladimir Nabokov, Hai Người Chưa Gặp của John McNulty, và Giáng Sinh ở Tokio…
Tả đạo

Hắn cùng tuổi tôi, Đinh Sửu. Hắn học Nguyễn Du, Nghi Xuân, Tôi học Lai Thạch, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hè năm 1955, trong…

TRÙM NOÃN 1. Noãn, một trong hai lực điền cày ruộng cho gia đình tôi trước năm 1945. Anh ta người to con, mạnh…