Chiếc ná và vương trượng

“Vua Đa-vít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị vì bốn mươi năm” (2 Sm 5:4).
 
Từ thành công tới thất bại, Đa-vít vẫn là biểu tượng thu hút và đa sắc màu của niềm tin.
 
Sự chuẩn bị của ông về cương vị lãnh đạo và phục vụ được bắt đầu từ việc chăn chiên. Khi con sư tử hoặc con gấu tấn công đàn chiên, Đa-vít đã giết chết thú dữ. Mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa đã làm cho ông can đảm chống lại thú dữ và đã chiến thắng. Điều này cũng tôi luyện ông để vượt qua nhiều thử thách.
 
Khi Đa-vít biết rằng tên Goliath của quân Philistine đe dọa quân đội của đất nước mình, ông thông báo cho nhà vua biết rằng Thiên Chúa sẽ làm cho ông chiến thắng. Như chúng ta biết, Đa-vít đã hạ gục gã khổng lồ đó. Cuộc đời ông không lặp lại điều tương tự. Đa-vít không chỉ phụng sự Thiên Chúa mà còn phụng sự tổ quốc cho đến cuối đời.
 
Kinh Thánh cho biết rằng Đa-vít đã làm vua, cai trị và phục vụ 40 năm. Mỗi thử thách ban đầu là một bàn đạp đưa Đa-vít tới mục đích cuối cùng.
 
Có những tình huống khiến bạn cảm thấy như đang nhìn vào con sư tử hoặc con gấu chăng? Có những gã khổng lồ muốn đè bẹp bạn trong cuộc sống chăng? Hãy can đảm nhận biết đó là sự thật.
Trước tiên, hãy biết rằng Thiên Chúa đã giải thoát Đa-vít, đã ban cho ông sức mạnh và lòng can đảm, Ngài cũng sẽ ban cho bạn như thế. Thứ hai, mỗi thử thách mà bạn phải đối mặt là kế hoạch của Thiên Chúa chuẩn bị cho bạn. Che giấu hoặc từ chối sẽ làm trì hoãn phúc lành của Chúa dành cho bạn. Hãy đối mặt với gã khổng lồ và chứng kiến hắn gục ngã. Bạn có thể và sẽ vượt qua bất cứ những gì gây áp lực cho bạn hôm nay.
 
Lạy Chúa Chiên vĩ đại, xin tạ ơn Ngài đã nhìn thấy con-người-khổng-lồ trong con người của con và có kế hoạch để con chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là con thắng trong mọi cuộc chiến, mà có nghĩa là Ngài nhìn thấy con qua đó – dù con thắng hay thua. Xin ban sức mạnh cho con để con tiếp tục phục vụ nhân danh Ngài.
TRẦM THIÊN THU

Share This Post