Chuỗi Thánh Kinh

CHUỖI THÁNH KINH

Tháng Mười niệm Khúc Mai Côi

Từng kinh, từng hạt, từng lời Thánh Kinh

Hoa hồng từng đóa tươi xinh

Thương, Vui, Mừng, Sáng – tâm tình thiết tha

Kính dâng Mẹ Maria

Xin Mẹ đưa về bên Chúa Giêsu

Đời con có lúc mịt mù

Nhưng nhờ Sao Mẹ giữa khuya dẫn đường

Chuỗi Mai Côi – Chuỗi Yêu Thương

Êm ả theo từng cung điệu Thánh Kinh

Trầm Thiên Thu

Chào Tháng Mai Côi – 2017

 

 

ĐÓA ĐƠN SƠ

“Nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3; x. Mc 9:37; Lc 9:48)

Chúa yêu mến những trẻ thơ

Chúng là những đóa đơn sơ, chân thành

Không hề giả dối, nói quanh

Có sao nói vậy, rành rành vậy thôi

Tiên-sa là đóa Hồng tươi

Dọc “Đường Thơ Ấu” cuộc đời trần gian (*)

Con đường ấy dẫn đi lên

Lên cao tới cõi siêu nhiên Nước Trời

Âm thầm làm việc nhỏ thôi

Nhưng lại tuyệt vời hiệu quả rất cao

Đó là liên lỉ nguyện cầu

Không cần phải bước đi đâu xa vời

Sớm khuya loan báo Nước Trời

Bằng chính những lời cầu nguyện thiết tha

Thật thà, thành tín, đơn sơ

Chính là điều Chúa Giêsu mới cần

Kiêu sa, khoác lác, ý thâm

Chúa Giêsu chẳng có thèm nhìn đâu!

Trầm Thiên Thu

Chào Tháng Mười – 2017

(*) Bí quyết nên thánh của Sœur Thérèse de Lisieux [1873-1897].

 

ĐÈN ĐỜI

(Niệm khúc Lc 8:16-18)

Đèn con khi tỏ, khi mờ

Bởi vì dầu cạn nên tù mù thôi

Xin thương khêu sáng, Chúa ơi!

Cho con xin chút dầu đời đức tin

Đèn con, xin thắp sáng lên

Đặt ở chỗ cần theo Ý Chúa luôn

Con không thể giấu linh hồn

Bởi vì Chúa biết mọi phần mười mươi

Đèn đời con sáng nhờ Ngài

Chỉ mong thắp sáng Ý Trời sớm khuya

Khi đèn con sắp lu mơ

Xin che gió kẻo tắt đi, lạy Ngài!

Trầm Thiên Thu

Sáng 25-9-2017

Share This Post