Di sản tâm linh

DI SẢN TÂM LINH

“Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta; xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta” (1 V 8:57-58).

Thomas Jefferson (1743-1826) là phó tổng thống nhiệm kỳ tổng thống John Adams (1735-1826) rồi là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ vào năm 1800. Ngày 4-3-1801 tại Washington, D.C., lời cầu nguyện của ông dành cho Hoa Kỳ được một sử gia ghi lại như sau:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã ban cho chúng con vùng đất tốt làm di sản. Chúng con khiêm tốn nài xin Ngài cho chúng con chứng tỏ là một dân tộc được Ngài chiếu cố và vui mừng làm theo ý Ngài. Xin chúc lành cho đất nước chúng con bằng cách làm cho nội các đáng kính, học hỏi đàng hoàng, và có động thái trong sạch.

Xin cứu chúng con thoát khỏi bạo lực, bất hòa, sai lầm, kiêu ngạo và mọi sự dữ. Xin bảo vệ tự do của chúng con, xin làm cho mọi người đoàn kết nên một, thân thiện và tử tế. Xin ban thần khí khôn ngoan của Ngài cho những người cai trị mà chúng con tin tưởng nhân danh Ngài, để kiến tạo công lý và hòa bình, qua việc tuân giữ Luật Chúa, chúng con xin ngợi khen Ngài giữa các dân nước trên thế gian này.

Khi thịnh vượng, xin đổ đầy sự biết ơn vào tâm hồn chúng con; khi khó khăn, xin đừng để chúng con mất niềm tin vào Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen.

Vì không tôn kính Thiên Chúa nên những người cầm quyền bị thoái hóa trong xã hội của chúng ta. Có được sự độc lập, đừng quên tạ ơn về những dạng tự do mà chúng ta có được. Hãy cảm tạ Thiên Chúa về đất nước của mình, dù tốt hay xấu thì chúng ta cũng đang sống ở đó. Hãy làm cho lời cầu nguyện của TT Thomas Jefferson âm vang khi đất nước an bình và cả lúc đất nước gặp khó khăn.

Thấy đất nước người ta có những vị tổng thống tốt lành như vậy mà cảm thấy thật buồn cho đất nước Việt Nam!

Lạy Thiên Chúa cao cả, xin chúc lành và che chở đất nước chúng con. Xin hướng dẫn chúng con sống trong lúc bình an và lúc khó khăn, luôn tuân giữ Thánh Luật theo Thánh Ý Ngài. Amen.

Trầm Thiên Thu

Share This Post