Đức Maria, Mẹ của Lòng thương xót Chúa

Mẹ-thương-xót

Trong những ngày cuối của tháng Hoa kính Mẹ, năm Lòng Thương Xót, chúng ta suy niệm về Đức Maria là Mẹ và là cửa của Lòng thương xót.

Đức Maria là Mẹ và là cửa của lòng thương xót theo hai nghĩa. Người là cửa qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu bước vào thế giới và Người bây giờ là cửa qua đó chúng ta bước vào Lòng Thương Xót Chúa để hiện diện trước “ngai tòa của lòng thương xót” là Thiên Chúa Ba Ngôi.

Quả thật, Mẹ không chỉ là một cửa và trung gian của lòng thương xót Chúa nhưng còn là đối tượng và là người đầu tiên đón nhận lòng thương xót. Trước khi chuyển tải lòng thương xót cho chúng ta, Mẹ là người được Chúa thương xót hơn bất kỳ ai.

Cũng nên phân biệt: chỉ trong trong Ba Ngôi, Thiên Chúa mới là tình yêu mà không phải là lòng thương xót. Chúa Cha yêu thương Chúa Con và Chúa Con yêu thương Chúa Cha không phải là một ân sủng hay một sự nhân nhượng, đó là một sự cần thiết; Chúa Cha cần phải yêu để hiện hữu như là Cha. Chúa Con cần phải được yêu thương và yêu thương để là Con. Điều tương tự có thể được nói về Chúa Thánh Thần Đấng là tình yêu như một ngôi vị.

Nhưng trong nhiệm cục cứu độ, tình yêu Thiên Chúa trở thành ân sủng và lòng thương xót. Điều này có trước cả khi có tội lỗi.  Tội lỗi của nhân loại không làm thay đổi bản chất của tình yêu này nhưng làm cho tình yêu này biến thành một bước nhảy vọt về chất: lòng thương xót như là một ân ban giờ đây trở thành lòng thương xót như là sự tha thứ.

Đối với Đức Maria, tước hiệu “đầy ân sủng” đồng nghĩa với “đầy ơn thương xót.” Chính Đức Maria đã tuyên xưng trong kinh Magnificat: “Người đã nhìn đến sự thấp hèn của người tôi tớ”, “Vì Người nhớ lại lòng thương xót ”, “Lòng thương xót Người trải qua đời nọ tới đời kia.” Đức Maria ý thức rằng Mẹ là người tận hưởng lòng thương xót và Mẹ trở thành một chứng nhân của lòng thương xót cách đặc biệt.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói rằng, điều mà Thiên Chúa làm cho Đức Maria là điều mà một bác sĩ giỏi đã làm trong một trận dịch. Ông đi chữa lành những người đã bị nhiễm phải bệnh dịch. Nhưng nếu vợ hay mẹ của ông bị, ông sẽ cố gắng chữa, nếu có thể ông sẽ phòng ngừa họ khỏi sự lây nhiễm. Một cách tương tự đây là điều mà Thiên Chúa đã làm khi gìn giữ Đức Maria khỏi tội tổ tông truyền và ban cho Mẹ những đặc ân cao cả khác nhờ công trạng của cuộc khổ nạn Con Người.

Đức Maria dạy chúng ta con đường tốt nhất để rao giảng lòng thương xót là trở nên chứng tá cho lòng thương xót Chúa. Mẹ cũng dạy chúng ta luôn coi mình như là hoa quả của lòng thương xót Chúa và sống chỉ nhờ lòng thương xót.

Để sống tốt ơn gọi của mình, chúng ta được mời gọi yêu mến Đức Maria và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Khi học ở Roma, tôi còn nhớ hình ảnh các chủng sinh Mỹ từ học viện đến trường, họ thường chọn đi bộ với nhau, vừa đi vừa lần hạt giữa đô thị du lịch ồn ào. Đó là một hình ảnh rất đẹp về lòng sùng kính Đức Maria.

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào lẽ Cậy Trông.

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ
Phía đoàn con ngoái lại,
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra,
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà:
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Kết thúc tháng Hoa 2016

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

Share This Post