Đức Thánh Cha Gioan 23: Ngài là Cha và là Đấng chăn chiên (Pater et Pastor)

Cùng các độc giả

Download sách tại đây

thanh_Jean23Ngày 28 tháng 10 năm 1958 các Hồng Y trong Mật tuyển viện đã bầu Đức Hồng Y Angelo Giuseppe Roncalli làm Giáo Hoàng, đội tên là Gioan XXIII.

Dư luận buổi đầu cho Ngài là một vị Giáo Hoàng giao thời. Nhưng mới 2 năm mà Ngài đã đưa thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì những công việc lớn lao Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm trong thinh lặng.

Bí quyết giúp Ngài thành công hiển hách như thế là gì? Thông minh ư? Ngoại giao ư? Óc thủ lĩnh ư? Không, Ngài bảo các tài ấy là lệ thuộc. Đây mới là điều chính: Ngài là Cha và là Đấng chăn chiên (Pater et Pastor).

Lâu nay chúng tôi thu thập một số tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Đức Thánh Cha Gioan XXIII, nhưng chúng tôi chưa có ý định sắp thành sách, vì còn thiếu sót nhiều điều. Nay nhân lễ Bát tuần của Vị Cha Chung, chúng tôi đánh bạo cho ra ánh sáng với một mục đích khiêm tốn: cống hiến giáo dân một tài liệu học tập về Đức Thánh Cha Gioan XXIII.

Chúng tôi chỉ mong giáo dân càng ngắm kỹ càng thêm lòng kính mến Đức Thánh Cha, và tin tưởng Chúa Quan Phòng hằng ban cho Giáo Hội những Vị Thủ lãnh xứng hợp với thời đại.

Nhận thấy tập này còn nhiều khuyết điểm, vì không kịp soạn kỹ, chúng tôi xin độc giả khoan dung cho, và xin cám ơn độc giả trước vì những lời chỉ giáo độc giả sẽ vui lòng ban cho chúng tôi.

FX. Nguyễn Văn Thuận
Kỷ niệm Đệ nhị Chu niên Đức Gioan XXIIIđắc cử Giáo Hoàng.
28-10-1958 / 28-10-1960

Share This Post