Kỷ niệm mùa đông

K NIM MÙA ĐÔNG

Chút se lạnh Tháng Mười Hai

Cho lòng se sắt những ngày chờ mong

Đất trời vừa mới lập Đông

Mây giăng u ám, bềnh bồng mờ sương

Tiết trời như cũng vấn vương

Khát khao Lòng Chúa Xót Thương nồng nàn

Ngôi Hai giáng thế nghèo nàn

Đêm Đông giá lạnh mà tràn yêu thương

Lời ru vang giữa đêm trường

Vọng ra từ phía xa hang chiên, lừa

Êm đềm Đức Mẹ ầu ơ

Lòng đời chợt ấm áp nhờ Hồng ân

Mùa Đông kỷ niệm tuyệt trần

Chúa Con giáng thế hóa thân làm người

Chúng nhân cảm tạ Chúa Trời

Cùng muôn thiên sứ dệt bài hòa âm

Cung thương xót, điệu bình an

Khắc ghi Dấu Thánh giữa đêm Đông trường

TRM THIÊN THU

_______________

Share This Post