Suy niệm Lời Chúa các ngày trong tuần 5 phục sinh năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN V PHỤC SINH NĂM A

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy

duonggiesuTHỨ HAI TUẦN 5 PS

Bài đọc (Cv 14,5-18)

5 Hồi ấy, tại I-cô-ni-ô, những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận ; 7 và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng. Ông Phao-lô chữa một người bại chân

8 Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó ; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. 9 Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, 10 thì lớn tiếng nói : “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng !” Anh đứng phắt dậy và đi lại được.

11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a : “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta !” 12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. 13 Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế. 14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên : 15 “Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này ? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. 17 Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.” 18 Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.

Tin Mừng (Ga 14,21-26)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :”Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

Suy niệm 1: YÊU CHÚA VÀ ĐƯỢC CHÚA YÊU

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có mấy câu ngắn nhưng chúng ta thấy từ yêu mến xuất hiện rất nhiều lần. Như thế đủ hiểu trong giáo huấn của Ngài, Thầy Giê-su nhấn mạnh đến tình yêu thế nào. Mầu nhiệm Thiên Chúa thì cao siêu, nhưng việc yêu mến lại phải cụ thể. Quả vậy, ngay từ Cựu Ước, mệnh lệnh yêu thương đã được nhấn mạnh như điều khoản chủ yếu của Giao ước: mệnh lệnh đó không ở tít trên trời hay bên kia biển, mà ở rất gần “ngay trong miệng, trong lòng anh em” (x. Đnl 30,11-14), mệnh lệnh đó “tóm lại hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy (Kinh Mười Điều Răn). Thực hành như vậy, chúng ta đã có “vé” để được Chúa Cha yêu mến và được thấy Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Mến Chúa trên hết mọi sự thì đúng rồi, không có gì phải bàn cãi. Còn điều khoản thứ hai, làm thế nào để “yêu người như mình ta vậy”, Chúa Giê-su cho biết: đó là yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta (Ga 15,12). Sống trong tình yêu như thế – yêu Chúa và được Chúa yêu – chúng ta được thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm tôi phục vụ anh chị em như phục vụ Chúa trong họ và theo cách Chúa đã hy sinh vì tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã biết bao lần con nghe Lời Chúa dạy yêu thương, nhưng lắm khi chúng con nghe hững hờ rồi bỏ quên, không thực hành. Xin cho chúng con bắt đầu mỗi ngày thực hành yêu thương anh em nhiều hơn, trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

Suy niệm 2: BA NGỌN NẾN LUNG LINH

Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em…” (Ga 14, 26)

  1. Rất có thể, bài Tin Mừng hôm nay khiến độc giả thoạt tiên nản lòng vì sự lặp lại của nhiều từ loại như: Ai, Cha Thầy, Thầy, Chúa Cha ; yêu mến, giữ, sẽ đến, sai đến, ở lại ; …. Nhưng thật ra, chính bản văn lại có sức thu hút đặc biệt với những tâm hồn thực sự quan tâm, thực sự gắn bó và chân thành tìm gặp Chúa qua Lời Ngài. Quả vậy, đây bài giáo lý về Chúa Ba Ngôi mà trong đó, Kitô hữu được bày cho cách sống trong gia đình Ba Ngôi sao cho phải lẽ.

Cụ thể: với Chúa Cha, cần đón nhận và tin vào Chúa Con ; với Chúa Con, cần tỏ lòng mến yêu Ngài bằng cách tuân giữ điều Ngài dạy ; với Chúa Thánh Thần, cần đón nhận sự đỡ nâng của Người trong việc tin vào Chúa con và thực hành điều Chúa Con dạy. Ai chọn lối sống này, hẳn sẽ minh nhiên cho thấy họ chỉ có một mối quan tâm, một điều hấp dẫn và một lực hút thu tâm trí họ đó là Thiên Chúa, là Ba Ngôi chí thánh.

  1. Như thế, viễn ảnh bài Tin Mừng hôm nay cùng lúc mở ra những gọi mời và khơi lên trong tôi, trong bạn và trong anh chị nhiều thách đố.

Thách đố vì cuộc sống ta có quá nhiều điều hấp dẫn ngay trước mắt và trong tầm với của ta như ca nhạc, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình và các loại hàng hóa luôn mời mọc ta mua sắm và hưởng thụ. Gọi mời, vì Chúa Cha quá thấu hiểu phận đời chênh vênh và dễ chếnh choáng của ta, nên Người ban Thánh Thần – Đấng luôn ở với ta, bên ta và trong ta để hướng dẫn, chỉ bảo, động viên ta nương theo lối sống xứng với phẩm giá và sứ mạng của ta.

Vấn đề là ta có can đảm chọn cùng với Thánh Thần, nhờ Thánh Thần và trong Thánh Thần để vượt qua những thách đố trên và hiên ngang dấn thân cho những gọi mời của Tin Mừng, của Chúa Con như là cách làm đẹp lòng Chúa Cha nhất chăng ?

  1. Trí khôn và óc tưởng tượng của ta dư sức để hình dung một gia đình trong đó có mỗi chúng ta và Ba Ngôi. Gia đình này có lung linh lửa mến hay không, có ấm áp tình mẹ cha và dạt dào tình con thảo hay không, … đều tùy thuộc rất nhiều vào lựa chọn yêu Chúa hay yêu đời của ta.

Yêu Chúa, đồng nghĩa với việc tìm học và hiểu sâu Tin Mừng cũng như giáo lý để có và giữ các điều răn của Thầy mà người đời thường coi đó là gánh nặng, là mất tự do, là vô cảm, vô tâm vô tình. Yêu Chúa, đồng nghĩa với việc ta chọn sống và loan báo Tin Mừng bằng nỗ lực thực hiện thánh ý Chúa qua Phúc Âm, qua giáo lý của Hội Thánh, qua những chỉ dẫn của các bề trên, các chủ chăn, …

Trong những phút quý báu này, mong sao mỗi chúng ta can đảm thưa với Ba Ngôi về chọn lựa của ta và sẵn lòng cho những dạy bảo của Người.

4. Lạy Ba Ngôi yêu mến, tạ ơn Chúa đã ở với con lúc này và ban Lời cho con. Con tin rằng Chúa biết rõ con thực sự muốn gì, con muốn gia đình mình lung linh lửa mến và ấm áp yêu thương. Vì thế, dẫu biết rằng lúc này con chưa thực sự dứt khoát trước sức hấp dẫn của vật nọ sự kia, thậm chí con chưa yêu mến Chúa đủ, nhưng xin cho con thưa lên với cả tấm lòng: con yêu Chúa. Ước gì tim con trở nên dễ dạy, trí con rộng mở cho những bài học yêu thương, để con sẵn sàng thực hiện giới răn Chúa trong đời sống con. Amen.

Suy niệm 3

Bàitin mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu giáo huấn các Tông Đồ để chuẩn bị tinh thần cho các ông sau khi Người về trời. Chúa Giêsu nêu lên mối liên hệ giữa việc yêu mến Ngài và việc tuân giữ Lời Ngài. Đồng thời, Ngài cũng nói tới việc Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến và giúp cho các Tông Đồ nhớ lại những điều Ngài đã truyền cho các ông.

KhiChúa Giêsu về trời,sự hiện diện hữu hình của Ngài được thay thế bằng một sự hiện diện thiêng liêng trong nội tâm của tất cả những kẻ yêu mến Ngài bằng lời hứa: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẻ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và thầy và thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” (Ga 14,26). Chúa Giêsu không ở với nhân loại nữa, nhưng Ngài cư ngụ trong tâm hồn những kẻ tin Ngài. Ngài không cư ngụ một mình nhưng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thánh Augustino nói: “Ba Ngôi Thiên Chúa đến với chúng ta khi chúng ta đến với Ba Ngôi Thiên Chúa: Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta khi chúng ta vâng lời Ba Ngôi Thiên Chúa; Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ soi sáng chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa”. Sự cư ngụ của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm hồn ta là món quà tuyệt đỉnh mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Món quà đó Ngài ban tặng cho tất cả những ai sống xứng đáng với tình yêu của Ngài bằng cách nghe và đem Lời Ngài ra thực hành.

Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con tin và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa bằng những hành động yêu thương bác ai trogn đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con tạ ơn Chúa đã thương ngự đến tâm hồn chúng con. Chúa ở trong chúng con để chúng con được ở trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con được nên một với Chúa không chỉ khi rước Chúa, mà còn nên một trong hành động khi biết vâng theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Có Chúa cùng đồng hành chúng con sẽ an vui và quên hết ưu phiền. Đó chính là hồng ân cao quý mà Chúa đã dành cho chúng con. Ôi! Còn gì hạnh phúc và êm đềm hơn khi có Chúa cùng đi với chúng con qua những thăng trầm của cuộc đời. Ôi! Còn gì vui sướng khi có Chúa là thành luỹ che chở cuộc đời chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn và ngợi khen tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất Chúa là cùng đích cuộc đời chỉ vì những vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Chúa như cành liền cây để sự sống và ân sủng của Chúa mãi tuôn trào trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, giờ đây Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho Chúa. Xin ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra ý Chúa trong từng phút giây cuộc đời. Xin ban thêm nghị lực đế chúng con sống theo ý Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ tội lỗi để luôn sống thanh sạch, xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị. Amen.

[Mục Lục]

THỨ BA TUẦN 5 PS: Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Bài đọc (Cv 14,19-28)

19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.

21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói : “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.

Tin Mừng (Ga 14,27-31a)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na

Ca nhập lễ, lễ các thánh truyền giáo có viết: “Đây là những thánh nhân được Thiên Chúa nâng lên bậc tâm phúc. Các Ngài được vinh hiển, nhờ rao giảng chân lý của Người”. Thánh Bernađinô Siêna đã sống đời tận hiến tuyệt vời và đã chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó một cách anh dũng.

ĐỜI SỐNG CỦA THÁNH BERNAĐINÔ SIÊNA:

Thánh Bernađinô Siêna sinh ngày 7 tháng 9 năm 1380. Ngài mồ côi mẹ lúc lên ba tuổi và mồ côi cha lúc sáu tuổi đời. Thánh nhân đã sống tuổi nhỏ, tuổi ấu thơ nhờ bà dì ruột có lòng đạo đức, thương người. Ngài được bà dì nuôi nấng, dậy dỗ, săn sóc chu đáo. Thánh nhân đã được Chúa ban cho một tấm lòng giầu tình thương, một đức ái tuyệt diệu, một con tim mở rộng và đầy nhân ái. Thánh nhân có lòng yêu thương, giúp đỡ người nghèo. Ngài tự nguyện phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện Đức Bà Scala ở Siêna. Với tinh thần xả kỷ, lòng thương xót vô bờ, thánh nhân đã đem lại cho nhiều người đau ốm, bệnh hoạn được niềm an ủi, vỗ về. Với một tấm lòng hy sinh, đại độ, một con tim quảng đại, thánh nhân đã được Chúa tuyển chọn.

NHẬN RA TIẾNG CHÚA:

Ngày 8 tháng 9 năm 1402, thánh nhân đã nhận ra tiếng Chúa, Ngài mạnh dạn, can đảm bán tất cả của cải mình có, phân chia cho người nghèo và xin gia nhập dòng anh em hèn mọn Phanxicô. Với một tấm lòng thiết tha dâng hiến cho Chúa, thánh nhân đã được Chúa cho hạnh phúc: “Ta sẽ chăn dắt đoàn chiên của Ta và cho chúng nằm nghỉ” (Ed 34, 15). Thánh nhân đã được lãnh nhận sứ vụ linh mục sau đó và được các bề trên sai đi rao giảng, loan báo Tin Mừng.Thánh nhân hiểu sức của mình và khả năng có hạn, nhưng Ngài luôn đặt tin tưởng, phó thác vào Chúa và Ngài đã lướt thắng tất cả, lướt thắng bản thân, lướt thắng khó khăn, để chỉ một lòng phục vụ nước Chúa và tha nhân. Với lòng nhiệt thành,lời rao giảng đầy lửa Thánh Thần, Ngài đã rảo qua nhiều tỉnh, nhiều miền và thu hút biết bao người trở về với Chúa. Thánh nhân đã khôi phục được đời sống đạo đức và thuần phong mỹ tục đang trên đà xuống dốc. Thánh nhân luôn hăng say, nhiệt thành với sứ mạng Giáo Hội và nhà Dòng trao phó cho tới khi Ngài bị ngã bệnh nặng.Năm 1444, thánh nhân trước khi nhắm mắt, ra đi, trở về với Chúa, đã xin lãnh nhận các bí tích cuối cùng và trút hơi thở êm ái, thanh thản tại Aquila, hưởng thọ 66 tuổi, đúng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

LỜI CẦU NGUYỆN:

“Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Bernađinô linh mục, lòng nhiệt thành yêu mến danh thánh Chúa Giêsu. Vì công nghiệp và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin đem lửa tình yêu của Chúa đốt cháy tâm hồn chúng con luôn mãi”.

Suy niệm 1: HOÀ BÌNH-CÔNG LÝ-THỨ THA

“Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27)

Suy niệm: Từ sau thế chiến thứ II, có vẻ như chiến tranh đã kết thúc trên qui mô toàn thế giới. Và nếu theo cách nói của ai đó: “hoà bình là thời gian giữa hai cuộc chiến”, thì hiện nay, trong khi chờ đợi thế chiến thứ ba diễn ra, thì thế giới đang có hoà bình!!! Tuy nhiên lịch sử từ sau năm 1945 đến nay chứng tỏ rằng thế giới vẫn chưa có hoà bình đích thực, mà lại bị lôi kéo, xô đẩy vào những loại chiến tranh khác cũng đẫm máu không kém. Từ chiến tranh lạnh dai dẳng đến những cuộc chiến khu vực khốc liệt, từ cuộc chiến tranh kinh tế đến nạn khủng bố quốc tế. Thật, thế giới vẫn chưa biết thế nào là hoà bình! Đức Ki-tô Phục Sinh quả quyết Ngài ban hoà bình cho chúng ta, một thứ hoà bình “không như thế gian ban tặng”. Hoà bình mà Chúa Ki-tô đem lại cho con người trước tiên và thiết yếu là bình an trong tâm hồn. Hoà bình đó chỉ có khi con người chiến thắng được kẻ thù khủng khiếp nhất là tính tham lam ích kỷ và hận thù.

Mời Bạn: Để được bình an và để đem bình an đến cho người khác, bạn hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, phương thế thần diệu mà đơn giản Chúa đã dành sẵn cho bạn.

Chia sẻ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II trong một sứ điệp hoà bình của ngài: “Không có hoà bình nếu không có công lý. Không có công lý nếu không có tha thứ”.

Sống Lời Chúa: Nếu bạn đang giận ai, bạn hãy làm hoà ngay hôm nay. Và nếu có ai đang giận nhau, bạn hãy giúp họ làm hoà với nhau.

Cầu nguyện:Hát Kinh Hoà Bình.

Suy niệm 2

Trong bầu không khí của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã an ủi và khích lệ các Tông Đồ, Ngài nói: “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”.

Thầy để lại bình an cho anh em”. Chính Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ được bình an khi chúng ta biết tin nhận sự hiện diện của Chúa trong quyền năng, trong sự quan phòng và tình thương của Ngài.

Lòng anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hải”: Niềm tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta tìm lại được bình an trong cảnh xáo trộn của cuộc sống và tăng thêm can đảm để vượt qua những gian lao thử thách trên đường đời.

Thầy sẽ ra đi và Thầy sẽ đến cùng anh em”: Chúa Giêsu sẽ đến cùng chúng ta bằng nhiều cách: đến trong sự sống lại, trong ngày tận thế, trong thánh lễ, trong lịch sử thế giới.

Mỗi người chúng ta phải làm gì để giữ vững đức tin khi chúng ta đang sống trong thế giới đầy sợ hải và chán nản?

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn biết tin nhận chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con sự bình an đích thực.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa hằng ao ước ban cho chúng con ơn bình an. Ơn bình an là hệ quả của một đời sống công bình bác ái. Ơn bình an của “lương tâm không hề trách con điều gì”. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa là kết quả của việc dám sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Xin ban cho chúng con sự bình an của một tâm hồn luôn hướng về sự thiện, luôn ước ao sự lành, luôn sống thanh sạch và lòng ngay.

Nhưng Chúa ơi! Cuộc đời đâu mấy khi bình an. Sự dữ vẫn hoành hành. Tội ác vẫn gia tăng. Người làm việc thiện là thiểu số. Kẻ làm điều gian ác thì vô số. Chúng con xin phó dâng cuộc đời trong tay Chúa. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng con biết đẩy lùi sự dữ ra khỏi môi trường bằng chính đời sống đạo đức của chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào những cám dỗ sự dữ làm mất đi vẻ đẹp của hình ảnh Chúa nơi tâm hồn chúng con. Xin cho các bạn trẻ nam nữ trên thế giới đừng để mình bị cuốn hút vào trào lưu văn hoá đồi truỵ, nhưng biết tự chủ bản thân để sống xứng với nhân vị con người.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin giúp chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Xin cho chúng con cũng trở nên dấu chỉ sự bình an cho thế giới hôm nay. Amen.

[Mục Lục]

THỨ TƯ TUẦN 5 PS: Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê và các bạn tử đạo

Bài đọc (Cv 15,1-6)

1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem

5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.” 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.

Tin Mừng (Ga 15,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Thánh Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê và các bạn tử đạo

Thánh vịnh 33, 20-21 viết: “Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dẫu một khúc cũng không giập gãy”. Thánh Christophe de Magallanes và các bạn tử đạo tại Mexicô đã minh chứng cho sự công chính và sự trung tín của các Ngài đối với Thiên Chúa.

THÁNH CHRISTÔPHÔRÔ và CÁC BẠN TỬ ĐẠO:

Chúa nói: “Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 35). Thánh Christophe de Magallanes và các bạn tử đạo mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là” Những người đã theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên thiên quốc. Các Ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỉ với Người” (ca nhập lễ, lễ nhiều thánh tử đạo). Thánh Christôphôrô Magallanes là một mục tử đầy lòng nhiệt thành, Ngài làm việc truyền giáo cho thổ dân Huicholes. Thánh nhân là người được sai tới với thổ dân bản địa để làm thăng tiến phẩm giá và lòng tin Kitô nơi họ. Thánh nhân có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã làm cho nhiều người mến chuỗi Mân Côi. Thánh nhân cũng là vị mục tử nhân hậu đã hiến đời mình cho công việc đào tạo và là chỗ nương tựa cho các linh mục vào một thời kỳ khó khăn cho Giáo Hội Mễ Tây Cơ. Thánh Christophe de Magallanes cũng đồng thời dâng Hiến cuộc đời của mình cho Chúa để xây dựng sự hiệp nhất cho các anh chị em tín hữu Mễ Tây Cơ. Thánh Christôphôrô Magallanes và các bạn tử đạo gồm giáo dân và linh mục đã hy sinh tới giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa phục sinh.

GIÁO HỘI TÔN VINH CÁC NGÀI:

Chúa đã nói: “Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên vương quốc của Thầy” (Lc22,28-30). Thánh Chritôphôrô Magallanes và các bạn gồm giáo dân, linh mục đã được phúc lãnh triều thiên thiên quốc năm 1927 tại đất nước Mễ Tây Cơ. Thiên Chúa đã trao vương miện cho các Ngài. Hội Thánh tôn vinh các Ngài vì các Ngài đã một lòng trung tín với Chúa trong việc tìm kiếm sự thật, xây dựng tình bác ái huynh đệ và kiến tạo hòa bình giữa mọi người.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh Christôphôrô linh mục và các bạn được trung thành với Chúa Kitô Vua đến sẵn sàng chịu tử đạo. Nhờ lời các Ngài chuyển cầu, xin cho chúng con khi kiên trì tuyên xưng đức tin Chân chính, chúng con có thể gắn bó với luật yêu thương của Chúa”.

Suy niệm 1: NHƯ CÀNH LIỀN CÂY

“Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)

Suy niệm: “Đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây hãy về.” “Ở lại” không chỉ là cư trú mà còn là ăn uống, còn là chuyện trò, tâm sự, hàn huyên, còn là “ở lại trong nhau”, nên duyên vợ chồng nữa. Câu ca dao đưa nôi ngày nào thật gần với Lời Chúa hôm nay. Chúa mời gọi con người có thời giờ dành cho Chúa, cần nghe Lời, ăn thịt, uống máu Chúa thì mới “bén rễ xanh cây”, mới “sinh nhiều hoa trái” được. Cành lìa cây, cành cây không thể sinh hoa kết trái; ta xa Chúa làm sao ta có thể sống, và sống dồi dào, làm sao ta có thể sinh nhiều hoa trái, và hoa trái ấy làm sao tồn tại được?

Mời Bạn: Ta không thể “Phúc Âm Hóa” nếu ta không gần gũi Chúa để Ngài biến đổi đời ta. Phúc Âm hóa là làm cho Lời Chúa sinh nhiều hoa trái nơi cuộc sống của mỗi người. Điều này giải thích tại sao phải có mối tương quan liên vị giữa Chúa với ta thì ta mới đủ khả năng “sinh nhiều hoa trái”.

Sống Lời Chúa: Chúa là chủ vườn nho, Ngài giao cho ta canh tác, để sinh nhiều hoa lợi. Chính lòng trung tín và sự gần gũi của ta với Ngài là điều kiện để có được hoa thơm trái ngọt, được vụ mùa bội thu. Chúa ân cần nói với ta: “hãy ở lại trong Thầy” không ngoài mục đích ấy. Ta hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi thân tình của Chúa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa gọi chúng con vào làm vườn nho của Chúa, làm người chăm hoa tỉa cành để các cây nho sinh nhiều hoa trái. Xin cho mỗi người sống gần gũi, kết hợp với Chúa, nhờ đó chúng con mới có thể trở thành những tay thợ lành nghề trong khu vườn Chúa giao.

Suy niệm 2

Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh của cây nho và chùm nho để nói lên sự hiệp thông giữa Ngài và các Tông Đồ và giữa các Tông Đồ với nhau.

Nếu các con ở trong thầy và lời Thầy ở trong các con”. Tiếng “” diễn tả sự bám chặt: Người Kitô hữu phải sống theo Lời Chúa; sống trong tình yêu Chúa; sống trong ánh sáng và sống trong Thiên Chúa. Ngược lại Lời Chúa ở trong ta có nghĩa là Lời Chúa được lắng nghe và đón tiếp, nghĩa là thực hiện trong đời sống. Có điều kiện “” như vậy thì những nhu cầu phần rỗi của chúng ta sẽ được thực hiện vì chính Chúa Giêsu Kitô sẽ hoạt động trong ta bằng ơn thánh của Người, qua Chúa Thánh Thần.

Bằng chứng cụ thể chứng minh chúng ta giữ được mối hiệp thông với Chúa được thể hiện qua những mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Không thể nói một người có sự hiệp thông với Chúa mà đời sống lại có nhiều sự bất hoà với anh em mình. Vì mọi người đều là cành nho tháp nhập vào thân nho là Chúa Giêsu, nên chúng ta phải giữ sự hiệp thông với nhau bằng chất nhựa tình yêu từ thân nho Giêsu.

Mỗi người chúng ta phải tìm ra những nguyên nhân cách lìa mối hiệp thông giữa chúng ta và Chúa Giêsu. Điều gì ngăn trở khiến chúng ta không còn ở trong Chúa và Chúa cũng không còn ở trong ta nữa?

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là cây nho, còn chúng con là cành, xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa qua từng giây phút cuộc sống, nhất là khi chúng con được rước Thánh Thể Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con xa lìa Chúa bởi những tội lỗi, những đam mê mù quáng, những thói đời bất nghĩa, bất trung.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con vẫn biết rằng, để cành nho cuộc đời chúng con sinh hoa kết trái thì cần được cắt tỉa, loại bỏ những gì không phù hợp với sức sống thần linh của Chúa. Thế nhưng, Chúa ơi, chúng con vẫn bám víu vào những đam mê tật xấu. Tâm hồn chúng con vẫn chứa đựng đầy những tham lam bất chính, những tư tưởng dâm ô tội lỗi. Cuộc sống chúng con còn đầy những lầm lỗi gây nên đau khổ cho gia đình và bạn bè. Xin Chúa thứ tha tội lỗi chúng con. Xin Chúa cắt tỉa nơi tâm hồn chúng con khỏi những ước ao phạm tội, những toan tính xấu xa, những mưu đồ bất chính để chúng con luôn xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được lưu lại trong Chúa mỗi khi chúng con rước Chúa vào lòng, để sự sống của Chúa tuôn chảy trên dòng đời của chúng con, qua các việc đạo đức hằng ngày, qua cuộc sống yêu thương và phục vụ mọi người, nhờ đó mà muôn dân sẽ nhận ra “chúng con là môn đệ của Chúa”. Amen.

[Mục Lục]

THỨ NĂM TUẦN 5 PS: Th. Ri-ta Ca-xi-a

Bài đọc (Cv 15,7-21)

7 Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói : “Thưa anh em, anh em biết : ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi ? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói : “Thưa anh em, xin nghe tôi đây : 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng : ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép : 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy, 18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.

19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng : họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.

Tin Mừng (Ga 15,9-11)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Thánh Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu

Các thánh được Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa cứu độ hằng thương xót. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa (Tv 23,5-6) hoặc “Không ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này” (Lc 18, 29-30). Thánh Ri-ta Ca-si-a là Đấng đã được Thiên Chúa thương tuyển chọn nhờ lòng quảng đại, sự kiên trì, khiêm tốn, cầu nguyện liên lỉ của bà đối với cuộc đời xem ra đầy khổ ải.

Thánh Ri-ta Ca-si-a là ai?

Thánh Rita sinh năm 1381 tại nước Ý Đại Lợi, miền Spoleto. Thánh nhân đã gặp truân chuyên ngay từ bước đầu tiên khi Người muốn dâng mình trọn vẹn cho Chúa trong một tu viện nào đó,vì vâng lời cha mẹ, Người đã kết hôn với một người chồng thô bạo, hung tợn và rất nóng tính. Thánh nhân đã can đảm, anh dũng và kiên trì cầu nguyện cho một người chồng luôn lơ đãng, coi thường đạo lý và ham mê sắc dục. Thánh nhân đã luôn tâm niệm: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người” (Tv 33, 9). Lời cầu nguyện ròng rã của bà trong 18 năm trời đã được Chúa nhậm lời cho người chồng hung bạo, thô lỗ và tục tằn được ơn sám hối, ăn năn trở về với Chúa. Chúa đã cất người chồng của Rita bằng một cái chết do mối thù truyền kiếp của kẻ thù gây ra. Sóng gió tưởng qua đi cách êm thắm,nào ngờ, hai đứa con của bà đòi trả thù bằng cách “răng thế răng, mắt thế mắt”, Rita lại tiếp tục cầu nguyện thà cho hai con bà chết, còn hơn để chúng còn sống mà phạm tội làm mất nước thiên đàng.Chúa đã nhậm lời Rita, hai người con ngã bệnh nặng, bà đã chăm sóc, khuyên răn hai người con trở về với Chúa trước khi chúng nhắm mắt lìa ời.Thánh Rita vẫn một lòng cương quyết dấn thân cho Chúa trong tu viện. Bà đã xin nhập Dòng thánh Augustine ở Ca-si-a, nhưng bị từ chối vì bà đã có chồng, không còn trinh khiết. Thánh nhân đã kiên trì cầu nguyện và phấn đấu hết sức, tin tưởng, cậy trông, phó thác nơi Chúa, Chúa đã chấp nhận lời Rita cầu xin và đã can thiệp bằng phép lạ để Ngài được nhận vào Dòng Augustine.

ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN CỦA Ri-ta ở Ca-si-a:

Thánh Rita sống đời tận hiến hết sức mực thước, gương mẫu,Ngài nổi bật trong những nhân đức như bác ái, ăn chay, hãm mình, phạt tội. Thánh nhân cầu nguyện cho những người đau yếu, bệnh hoạn, tật nguyền thường được Chúa nhậm lời. Với sự đạo đức, thánh thiện của Ngài, thánh Rita đã lôi kéo được rất nhiều người trở về với Hội Thánh Chúa Kitô. Thánh Rita đã được kết hiệp với sự thương khó của Chúa bằng những vết gai trên đầu, giống Chúa Kitô chịu đội mão gai. Các vết thương trên đầu của Rita trở nên đau nhức, mùi hôi xông lên khó chịu đến nỗi Ngài phải tránh xa mọi người.Thánh Rita coi đó là ơn huệ vô giá Chúa dành cho Ngài, Ngài xin được chịu cho tới chết.Thánh Rita đã sống những nhân đức hết sức anh hùng, Ngài đã qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1457 vì bệnh lao phổi. Năm 1626; Rita được phong chân phước và năm 1900, Rita được phong lên bậc hiển thánh. Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn nhất là những trường hợp khó khăn về hôn nhân, gia đình.

LỜI CẦU NGUYỆN:

“Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh Rita Ca-si-a đem hết sức mình sống đức ái toàn hảo, nhằm đạt lấy nước trời ngay ở trần gian. Này chúng con hết lòng tin tưởng vào lời chuyển cầu của thánh nhân, xin giúp chúng con bước đi vững vàng trên con đườg bác ái yêu thương trong niềm vui của người Kitô hữu”.

Suy niệm 1: CHÚA YÊU CHÚNG TA THẬT ĐÓ!

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Là người ai cũng vui vì được yêu; ai cũng mong muốn được điều đó. Loài người chúng ta tìm kiếm tình yêu, sống vì tình yêu. Tuy nhiên, có một sự thật mà chúng ta có ra sức tìm kiếm cũng hoài công nếu Chúa Giê-su không mặc khải: đó là, chúng ta được yêu mà người yêu chúng ta là Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã tiết lộ điều đó khi Ngài từ biệt các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Chúa Giê-su yêu chúng ta và muốn chúng ta hạnh phúc; Ngài còn “nài nỉ” chúng ta: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chúa cho biết, chúng ta sẽ vui mừng và hạnh phúc trọn vẹn nếu chúng ta giữ giới răn của Chúa. Chúa yêu chúng ta thật đó!

Mời Bạn: Thiên Chúa sinh chúng ta từ tình yêu của Người, nên lúc nào Chúa cũng yêu chúng ta. Chúng ta có nghi ngờ hay thờ ơ đối với tình yêu của Chúa, thì Chúa vẫn yêu chúng ta. Mong sao bạn và tôi nhận ra điều đó, để chúng ta hạnh phúc vì biết rằng, chúng ta được Chúa yêu!

Chia sẻ: Làm sao chúng ta nhận ra rằng Chúa yêu chúng ta?

Sống Lời Chúa: Làm một phục vụ bác ái cho người sống xung quanh bạn, để đáp lại tình yêu của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhiều khi chúng con tìm kiếm tình yêu Chúa ở nơi xa vời, trong khi lời Chúa chỉ dạy thì chúng con không tin hoặc không nghe theo. Chúa dạy chúng con tuân giữ các điều răn của Chúa, để chúng ta ở lại trong tình thương của Chúa. Xin cho chúng con ghi nhớ và thực hành điều Chúa dạy, để chúng con cảm nhận niềm vui vì được Chúa yêu. Amen.

Suy niệm 2

Đây là một phần trong diễn từ Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi các môn đệ liên kết trong tình yêu của Ngài, để sinh được nhiều hoa trái thánh thiện.

Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Đây là đòi hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và cũng đối với mỗi người chúng ta. Ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu bằng cách không làm mất ơn nghĩa với Ngài, nghĩa là không làm việc gì gây trở ngại sự hiệp thông với Chúa. Hay nói tổng quát hơn là giữ các điều răn của Chúa Giêsu. Nếu làm được điều đó ta sẽ cảm nếm được niềm vui trọn vẹn trong ơn nghĩa với Chúa.

Ở lại trong tình yêu của thầy đòi hỏi ở chúng ta cả một sự cố gắng.

– Cố gắng để thay đổi những thói hư tật xấu làm mất lòng Chúa.

– Cố gắng sống chan hoà yêu thương với anh em.

– Cố gắng đến với Chúa mỗi ngày qua thánh lễ, bí tích Thánh Thể, để càng ngày càng được giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, chúng con biết Ngài luôn yêu thương chúng con mặc dù chúng con tội lỗi yếu đuối. Xin giúp chúng con cũng biết đáp trả lại tình yêu đó bằng cách yêu thương tất cả mọi người. Amen.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa đã đến lần thứ nhất, đã nhập thể làm người và qua đó trao ban cho chúng con niềm vui ơn cứu độ. Chúng con thật vui mừng vì có Chúa ở cùng chúng con. Chúng con thật hạnh phúc vì có Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa đến và lưu lại trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ, tri ân tình yêu cao sâu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con lưu lại trong Chúa để chúng con được tắm gội trong tình yêu của Chúa. Nhờ vậy mà chúng con được đổi mới cuộc đời, đổi mới cách sống cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Xin cho chúng con cũng mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết đến với mọi người trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Xin giúp chúng con đừng sống ích kỷ, đừng quá tham lam mà đánh mất tình bạn hữu, mà làm mất vẻ đẹp của phẩm giá làm người nơi chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết biến niềm vui có Chúa thành một đời sống chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Và xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, thánh thiện, gương mẫu để mai sau chúng con được thấy Chúa, được ở bên Chúa, và được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Amen.

[Mục Lục]

THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Bài đọc (Cv 15,22-31)

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau :

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

30 Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. 31 Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.

Tin Mừng (Ga 15,12-17)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Suy niệm 1: SỐNG TÌNH BẠN VỚI CHÚA

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14 )

Suy niệm: Trở nên bạn hữu với Thiên Chúa, có thể nói, là một điều vượt quá sức tưởng tượng đối với thân phận và suy luận thông thường của con người. Bởi lẽ, tình bạn đặt nền tảng trên sự bình đẳng giữa những người bạn hữu; còn giữa con người với Thiên Chúa là cả một khoảng cách vô biên của thân phận thụ tạo với Đấng Tạo dựng nên mình. Thế nhưng, điều tưởng chừng như không thể đó lại trở nên có thể đối với Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giê-su đã khẳng định cách rõ ràng: “Anh em là bạn hữu của Thầy”. Hạnh phúc biết bao cho con người khi có Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, và là chính Thiên Chúa làm bạn! Và như một hệ luận, để trở nên bạn hữu “tri âm, tri kỷ” với Chúa Giê-su, con người, cách riêng những Ki-tô hữu, cần có đời sống gắn bó thân tình với Chúa và trung thành thực thi những điều làm vui lòng Người.

Mời Bạn: Bạn và tôi, có lẽ, có những cảm nghiệm khác nhau khi sống tình bạn với Chúa. Nhưng chúng ta lại chia sẻ với nhau chung một điều, đó là được mời gọi sống Lời Chúa cách hết mình trong cuộc sống hằng ngày. Và điều Người truyền dạy không gì khác hơn là mệnh lệnh “hãy yêu thương nhau”.

Chia sẻ: Bạn cảm thấy thế nào khi trở nên bạn hữu với Chúa? Bạn đã và sẽ làm gì, một cách cụ thể, để thắt chặt mối dây bằng hữu này?

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng giúp đỡ người khác với lòng yêu mến chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên những bạn hữu của ngài. Xin giúp chúng con luôn biết sống Lời Chúa dạy. Amen.

Suy niệm 2

Hôm nay Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một giới luật mới, giới luật yêu thương. Chúa Giêsu nhấn mạnh “đây là lệnh truyền”, nghĩa là điều này rất quan trọng và vô cùng cần thiết cho các môn đệ, và cho chính chúng ta ngày hôm nay.

Không phải anh em đã chọn Thầy … ” nghĩa là các môn đệ không có công trạng gì để được theo Chúa, “…nhưng Thầy đã chọn các con” muốn nói đến ơn huệ như không của Thiên Chúa.

Không có tình yêu nào lớn hơn …”: tình yêu đòi hỏi sự hy sinh và hy sinh lớn nhất chính là mạng sống của mình. Theo gương Chúa Giêsu các môn đệ phải biết hy sinh vì nhau.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi dám chết vì chúng ta, trong khi chúng ta chỉ là tạo vật thấp hèn và đầy tội lỗi. Vậy mà lời Ngài dạy chúng ta trước khi chịu khổ nạn, chúng ta lại quên hay coi nhẹ không làm theo. Thay vì yêu thương anh em, chúng ta thường hay giận hờn ghen ghét, hận thù ngay chính những người thân của mình. Đối với anh chị em, bà con thân thiết, chúng ta con chưa thể yêu thương, thì là sao có thể yêu thương những người xa lạ hay yêu thương kẻ ghen ghét mình. Như thế mới thấy chúng ta còn mang thân phận tội lỗi yếu đuối, cần nhiều hơn nữa ơn Chúa trợ giúp.

Xin Chúa chúng con biết yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con thật hạnh phúc vì luôn được Chúa viếng thăm. Chúa đến với chúng con qua bí tích Thánh Thể, như dấu chỉ sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa vẫn đang chăm sóc cuộc đời chúng con. Chúng con không bước đi lẻ loi, nhưng luôn có Chúa đồng hành. Chúa có mặt trong từng biến cố vui buồn của đời sống chúng con. Chúa sẽ tay đỡ tay nâng, để gìn giữ chúng con trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, giờ đây, Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con. Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho lòng thương xót của Chúa. Xin ban ơn soi sáng để chúng con cũng nhận ra ý Chúa và biết sống đẹp lòng Chúa trong từng biến cố cuộc sống. Xin gìn giữ chúng con khỏi những đam mê trần gian để tâm hồn chúng con luôn hướng về trời cao. Xin giúp chúng con đừng bao giờ để mình ngụp lặn trong tội lỗi, nhưng luôn sống có mục đích, biết phấn đấu vươn lên không ngừng, biết tránh xa tội lỗi. Xin gìn giữ chúng con trong ân sủng của Chúa để mai sau chúng con cũng được dự phần vinh phúc với Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin giúp chúng con biết yêu Chúa hơn mọi sự thế gian để chúng con chỉ tìm kiếm và phụng sự một mình Chúa mà thôi. Amen.

[Mục Lục]

THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Bài đọc (Cv 16,1-10)

1 Hồi ấy, ông Phao-lô đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy-lạp. 2 Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô chứng nhận là tốt. 3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy ; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.

4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban bố, để họ tuân giữ.

5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.

6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a. 7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép. 8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a.

9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến : một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng : “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi !” 10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.

Tin Mừng (Ga 15,18-21)

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm 1: SẴN SÀNG BỊ THẾ GIAN GHÉT

“Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm:Thế gian sẽ ghét anh em”. Lời Chúa nghe như một bản án cho những ai chọn Chúa và đi theo Chúa, tức là mọi thành viên trong Hội Thánh. Dường như thời nào Hội Thánh cũng gặp sự chống đối, nếu không bằng bạo lực của những vũ khí nóng thì bằng sức mạnh của những thế lực mềm. Sự kiện cách đây ít lâu Liên Hiệp Quốc tố cáo (một cách bất công) về cách xử lý của Giáo hội đối với các giáo sĩ xâm hại trẻ em là một ví dụ. Thật không dễ chịu khi sống giữa thế gian mà luôn bị thế gian chống đối. Nhưng đó là ‘số phận’ của các môn đệ. Bởi đó cũng chính là số phận của Thầy Giê-su: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Mời Bạn: Đành rằng chọn Chúa là chấp nhận bị ngược đãi; nhưng về phần mình ta, ta cũng phải bảo đảm rằng mình là môn đệ đích thực của Chúa. Ví dụ trên kia là một điều đáng tiếc, bởi trong câu chuyện đó chính những con người của Giáo hội đã gây ra ‘lửa’ (xâm hại trẻ em) rồi mới có ‘khói’ (sự tố cáo một cách bất công)! Hãy sống am hợp với các giá trị Tin Mừng và sẵn sàng hứng chịu sự đối đầu của thế gian vì thế gian chống lại các giá trị đó. Như vậy mới tinh thuần ý nghĩa “bị bách hại vì lẽ công chính” và mới đúng cái viễn ảnh mà Chúa Giêsu nhìn thấy khi Ngài nói “thế gian sẽ ghét anh em”.

Sống Lời Chúa: Lời Chúa thúc bách ta: tránh mọi gương xấu làm méo mó khuôn mặt Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, sống triệt để các giá trị Tin Mừng, và sẵn sàng bị thế gian ghét!

Cầu nguyện:Đọc Phúc Thật Tám Mối.

Suy niệm 2

Trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục dự báo những sự việc sẽ xảy ra khi Ngài ra đi, đó là thế gian sẽ ghen ghét và ngược đãi các môn đệ. Chúa Giêsu cũng nêu lên những lý do thế gian ngược đãi các tông đồ.

Những lý do mà thế gian ngược đãi các tông đồ: vì thế gian ghét Chúa Giêsu; vì các môn đệ không thuộc về thế gian; vì thế gian không tuân giữ lời Chúa Giêsu và vì họ không biết Đấng sai Chúa Giêsu.

Thế gian” ở đây là chỉ những người không muốn thuộc về Thiên Chúa: là những người ngược đãi Chúa Giêsu; là người đi theo đường lối của Satan; đó là thế giới đã bị Chúa Giêsu đánh bại và cũng là thế giới sẽ bị đánh bại bới đức tin của người Kitô hữu.

Con đường Giêsu đã chọn là con đường của đau khổ, bắt bớ, con đường của chết chóc. Nhưng cuối con đường ấy là sự vinh quang, phục sinh. Các môn đệ, những người đi theo Chúa cũng phải trải qua con đường đau khổ như thầy mình. Chúng ta là những kitô hữu, những người đi theo Chúa cũng không là ngoại lệ. Nhưng chúng ta tin tưởng trải qua những đau khổ trong cuộc sống chúng ta sẽ được phục sinh trong vinh quang cùng với Chúa Giêsu trên thiên đàng.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết chấp nhận những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Xin giúp chúng con hiểu đó là những thánh giá Chúa gởi đến trong đời. Amen.

***

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Sự phục sinh của Chúa đã mang lại cho các tông đồ sức sống mới, đã biến đổi các tông đồ từ nhút nhát thành can đàm. Từ hoảng sợ thành kiên cường. Từ thiếu hiểu biết thành kẻ rao giảng Lời Chúa đầy thuyết phục. Xin cho chúng con mỗi lần được rước Chúa thì cũng được sức sống phục sinh của Chúa nâng đỡ ngõ hầu có thể làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa biết rằng thế gian sẽ ghét bỏ các con. Chúa biết rằng dòng đời luôn xô đẩy chúng con bằng biết bao khốn khó nguy nan. Chúa cũng biết rằng phận người chúng con quá mong manh yếu đuối. Chúng con vẫn thường chơi vơi trước bao khốn khó của dòng đời, trước bao cám dỗ của ba thù. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can trường đứng vững trước những thử thách gian nguy. Xin cho chúng con ơn bình an trước những sóng gió nguy nan của dòng đời, trước những gian nguy, thử thách và khốn khó. Xin cho chúng con mãi trung thành với Chúa dù bị người đời khinh chê, dù bị thế gian kết án, dù bị thua thiệt khi trên mình chúng con mang danh Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bám vào Chúa hơn là thế gian phù vân. Xin cho chúng con biết thờ lạy Chúa hơn là cúi mình trước vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp và cùng đích cuộc đời chúng con. Amen.

[Mục Lục]

Share This Post