Suy tư thần học và mục vụ để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51

Suy tư thần học và mục vụ để chuẩn bị cho
Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51
tại Cebu, Phi Luật Tân, ngày 24-31/01/2016

DHthanhthe51Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế (ĐHTTQT) là một nhà ga – một kiểu “trạm dừng” trong cuộc hành trình – nơi mà một cộng đoàn Giáo Hội địa phương tụ họp chung quanh bàn tiệc Thánh Thể để cử hành, tôn vinh và cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa trong Mầu Nhiệm Thánh Thể. Giáo Hội địa phương này kêu mời các Giáo Hội địa phương lân cận và các cộng đoàn Giáo Hội trên khắp thế giới đến tham dự biến cố thánh thiêng này, bởi vì ĐHTTQT là công việc của toàn thể Giáo Hội. “Nghi Thức[1] cử hành của Đại Hội đòi hỏi cử hành Thánh Thể phải thực sự là trung tâm của tất cả những gì diễn ra trong chính Đại Hội, để mọi sự hướng về và chuẩn bị cho Thánh Thể.

Sự hiểu biết sâu xa và dấn thân mạnh mẽ hơn cho mầu nhiệm Thánh Thể được nuôi dưỡng qua những buổi học hỏi giáo lý, tôn vinh Lời Chúa, cầu nguyện chung và những phiên họp khoáng đại. Để những hoạt động này và những hoạt động khác gắn kết với Đại Hội, một chương trình sẽ được ấn định trước nhằm xác định rõ những chủ đề cho những nghi lễ, buổi họp, cuộc rước, lời cầu nguyện, và việc tôn thờ Thánh Thể trong những nhà nguyện thích hợp hay những nơi thờ phượng khác.

Tất cả những thành tố và chi tiết của Đại Hội phải thể hiện một nhận thức nền tảng của “Khoa Giáo Hội học về Thánh Thể,” vốn hướng đến hiệp thông và hiệp nhất trong cộng đoàn Giáo Hội, cũng như tự bản chất tìm cách đến với mọi người, đặc biệt là những ai sống bên lề xã hội, lôi kéo họ trở về cho đến khi chỉ có một đoàn chiên dưới quyền một Đấng Chăn Chiên là Đức Giê-su Ki-tô.[2]

Download toàn bộ tài liệu

[1] Nghi Thức Rô-ma, De Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam (1973), 112.
[2] Xc. Vatican II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC), 2; x. Jn 10:16.

Share This Post