Tags: chúa

Cuộc đời

Khi một trẻ thơ lọt lòng mẹ, người ta nói: em bé “chào đời”. Khi một người trút hơi thở cuối cùng, người ta…
Tình muộn

1. Ông trùm Tân được bầu trực tiếp vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ với đa số phiếu áp…
Thời gian

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống…” (TV 90) Năm 2013 đã trôi qua. Ngày 01.01.2014 là thời gian khởi đầu một…