Tags: hành trình cuộc đời

Chuyến đời !

Chết là “chuyến định mệnh” của mọi người, không ai tránh khỏi: “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu…