Tags: lễ tro

Mùa Xuân và Mùa Chay

                                      MÙA XUÂN  và  MÙA CHAY                                                 Lễ Tro (Mt 6,1-6; 16-18) Qua ba ngày tết là đến Lễ Tro, mở đầu một mùa…