Tags: linh hồn

Phận người

Đang ở tuổi xuân đầy mộng ước, chàng người mẫu trẻ tuổi cầm trong tay “phán quyết” của bác sĩ. Một căn bệnh quái…
Ra đi

Có nhiều cách ra đi: ồ ạt ra đi, lần lượt ra đi, tuần tự ra đi, nối bước nhau ra đi,… Ra đi…