Tags: niềm tin

Niềm Tin

Bao giờ mới thấy được Niềm Tin Lý tưởng đời ta vẫn kiếm tìm Vững vàng nền tảng xây Tình Mến Cho lòng Trông…