Tags: ơn gọi tu trì

Chọn lựa

Một ngày đầu xuân. Nam ngồi tại tiền sảnh tầng ba của Tiền chủng viện nhìn ra. Trời mới vào xuân nên khí đông…