Tags: Peter Thái Hùng

Phản bội!

Bị phản bội là điều không ai muốn. Ngay cả những người luôn phản bội người khác cũng không muốn mình bị kẻ khác…